RSS Feeder


Apa itu RSS?

RSS(2.0) adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Web Consortium (W3C) . Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada halaman web yang menyokong aplikasi ini.

 Tajuk  URL untuk RSS Reader  
 Berita Terkini PEMUDAH  http://www.pemudah.gov.my/web/guest/news_update/-/journal/rss/96604
   
 

mygov miti bless MSC Talent Corp MATRADE HRMIS mpc